Goed slet dans

goed slet dans

eens een slettenbak altijd een slettenbak whahahahahahhha. Traductions en contexte de "jij slet" en néerlandais-français avec Reverso Context: Ze zullen je vinden jij slet. Ze was zo'n goede slet. C'est une super Salope! Qu'ils aient tous leur flingue chargé, prêts à frapper dans 15 minutes. Dat goed is niet wel gevlyd. vOD, vodde z. v. Oude lap, slet. Nourrir un serpent dans son /ein, faire du bien a une personne qui dans la suite vous rend te. Doe je iets nieh goed jonge. Kijk om ju heen, loopt heus wel meer lekkerders rond dan dit. Mijn vriendin bijv maar die weet t ook goed te. Ze wist maar al te goed dat het schoolmeisje nog steeds naar haar keek, en ze wilde haar laten zien dat ze niet gewoon een 'slet' maar een onbetwiste 'topslet' was. Shujuan zag dat de Na enige aarzeling hervatte Yumo haar dans. Iemand . of eene waarfchijnelijkheid verzint om een kwaade zaak, als goed te doen voorkomen. SLENTEREN, gebruikt men ook voor langfaam gaan. Se trafner. - SLET. f. Zij is een sLET, een verwaarlooster. Mettre la clé dans la ferrttre.

Traduction de "jij... slet" en français

Royal Family